Pomiar i analiza temperatur

Pomiar i analiza temperatur

Automatyczny pomiar temperatur zbudowany na bazie układu ESP 8266, czujników DS18b20 i DHT11. Pomiar dokonywany jest co 20 minut, a jego wyniki zapisywane są w zewnętrznej bazie danych. Analiza wyników dostępna jest na dedykowanej stronie internetowej.

Zobacz
Telekom dla BricsCAD 18

Telekom dla BricsCAD

Telekom dla BricsCAD jest rozwijaną od wielu lat aplikacją wspomagającą projektantów telekomunikacyjnych. Oszczędza czas oraz obniża koszty pracy projektanta i kreślarza przy wykonywaniu dokumentacji rysunkowej i zestawień w branzy telekomunikacyjnej.

Zobacz
Telekom dla ZWCAD 2018 Pro

Telekom dla ZWCAD

Telekom dla ZWCAD jest rozwijaną od wielu lat aplikacją wspomagającą projektantów telekomunikacyjnych. Oszczędza czas oraz obniża koszty pracy projektanta i kreślarza przy wykonywaniu dokumentacji rysunkowej i zestawień w branzy telekomunikacyjnej.

Zobacz