Pomiar i analiza temperatur

Automatyczny pomiar temperatur zbudowany na bazie układu ESP 8266, czujników DS18b20 i DHT11.

Oprogramowanie układu ESP 8266 jest napisane w języku LUA

Pomiar przesyłany jest co 20 minut na zewnętrzny serwer bazodanowy poprzez usługę REST.

Wyniki pomiarów i analizy temperatur prezentowane są na stronie WWW.

Przydatne linki: