Telekom dla BricsCAD

Nowoczesne projektowanie dla telekomunikacji

Telekom jest rozwijaną od wielu lat aplikacją , dedykowaną dla projektantów telekomunikacyjnych.

Oszczędności

Aplikacja została przygotowana z myślą o zaoszczędzeniu czasu oraz obniżeniu kosztów pracy projektanta / kreślarza przy wykonywaniu dokumentacji rysunkowej i zestawień.

Standaryzacja

Telekom pozwala na pełną standaryzację pracy zespołów projektantów i kreślarzy oraz zgodność symboli z obecnie obowiązującymi normami branżowymi

Zawsze aktualne dane

Aplikacja skonstruowana jest w taki sposób, aby dane dotyczące projektów były zgromadzone w jednym miejscu - na rysunku.

Integracja ze środowiskiem CAD

Telekom integruje się ze środowiskiem CAD dodając do niego swoje polecenia zgrupowane w menu górnym oraz toolbarach. Polecania nanoszenia sieci są intuicyjne, pozwalają się skupić na projektowaniu, a nie na poleceniach programu CAD. Telekom nie zmienia przy tym działania standardowych poleceń środowiska CAD.

Projektowanie

Kompleksowe projektowanie sieci telekomunikacyjnej

Telekom umożliwia narysowanie sieci:

  • Kanalizacji teletechnicznej
  • Kabli miedzianych
  • Sieci optotelekomunikacyjnych wraz z:
    • generatorem schematów optycznych wraz kolorowaniem włókiem i tub
    • elementami sieci FTTH
  • mikrokanalizacją
  • sieciami podwieszanymi

Warstwy

Każdy element sieci nanoszony jest na zdefiniowaną warstwę. Polecenia nanoszenia elementów sieci automatycznie tworzą właściwe warstwy - nie potrzebny jest szablon z warstwami.

Integracja ze środowiskiem CAD

Telekom integruje się ze środowiskiem CAD dodając do niego swoje polecenia zgrupowane w menu górnym oraz toolbarach. Polecania nanoszenia sieci są intuicyjne, pozwalają się skupić na projektowaniu, a nie na poleceniach programu CAD. Telekom nie zmienia przy tym działania standardowych poleceń środowiska CAD.

Generator schematów optycznych

Autmoatycznei tworzy schemat optyczny, zawiera opcje różnych zakończeń, kolorowanie i numerowanie włókien

Opisy sieci

Zautomatyzowany proces opisywania sieci umożliwia opisywanie elementów sieci za pomocą jednego polecenia. Aplikacja automatycznie rozpoznaje opisywany element dopasowując właściwy opis oraz warstwę. Nie ma potrzeby pamiętania nazwa i szukania bloków opisowych.

Wstawianie złącz i zakończeń

Wystarczy wybrać z menu symbol złącza / zakończenia i wskazać element nadrzędny, a aplikacja sama dopasuje warstwę, a także w wypadku złączy i części zakończeń wstawi automatycznie symbol za końcu linii symbolizującej przebieg kabla.

Zestawienia i raporty

Edycja danych

Z poziomu modułu Zestawienia możliwa jest edycja danych bezpośrednio na rysunku. Zapewnia to jednorodność danych i wyklucza możliwość pomyłek poprzez edycję tylko w zestawieniach.

Raporty

Możliwy jest wykonanie raportów w postaci wydruku tabel, eksportu do popularnych formatów (pdf, jpg). Dodana jest także możliwość zapisu raportów w formacie XLS oraz XLSX.

Informacje o gminie

Moduł Zestawienia umożliwia przypisywanie informacji o gminach (na podstawie danych pozyskanych z systemu TERYT) do elementów sieci oraz wykonywanie zestawień obejmujące te dane.

Przydatne linki: